Category

Stories Of Faith

Stories Of Faith

Miracle Flight

Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between…

Stories Of Faith

International Mother’s Language Day

Gogo Nkala Newsletter 9/20 Dr Eventhough Ndlovu Siyadibana njalo Mthwakaz’ omuhle kulelilanga elihle esiyagqiba uNhlolanja! Lamhla sivula ngamazwi okukhankasa ngokuhle okuthile avela kuDr Eventhough Ndlovu oweNyuvesithi enkulu eZimbabwe. Kulamalanga lamalanga athakazelelwayo umhlaba wonke jikelele. Ubusazi na ngaleli ele International Mother Language…