Tag

travel

Stories Of Faith

Miracle Flight

Revelation 12:11 says: “They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; …”. When we tell testimonies of the Lord God’s power and saving grace on our lives, the devil slinks away tail between…

Ingxaki Zabatsha

Imuli Enhle – Imuli Embi

Ingxaki Zabatsha Ngiyabingelela kulesisigcawu munt’ omutsha! Uyasizakala na ngezinhlelo lezi? Lalamhla siphezu kwayo ingxoxo ephathelene lengxaki zabatsha. Nampa njalo abangane benu bexoxa ngengxaki yalamhla. Sikhangele ingxaki ezibakhona ezimulini, nxa kungekho ukuphilisana kuhle.        Zikhona izimuli ezinhle. Zikhona ezingenza ngcono. Sonke…

Giya Mthwakazi - Imbongi

Qilindini

GIYA MTHWAKAZI Lamhla sikhangela kuphela inkondlo ezikhuluma ngalesisilo esibhekane laso. UMartini Mlilo uke wakhwaza ngeNdidane eyisilo seKhorona. Asizwe lamhla ukuthi uthini ngokuphathelene layo iKhorona? Wena uthini ngalokho? QILINDINI Kade lizenz’ izinto silikholwaNamhlanje lihlangane losowenu,Lathula lazithela ngabandayo lamgwilibana,Lihlala lizenz’ ongqengqeBuvelile ubugovu benuBafana…